Ometači i detektori špijunske opreme

Zaštita od špijuniranja

Upotrebom savremene špijunske opreme, praćenje i prisluškivanje mobilnog telefona, upotreba bubica na ispitima, GPS praćenje lokacija, presretanje blutut i WiFi signala, prisluškivanje prostorija i prostora, postalo je jednostavno i svima dostupno.

Postoji li efikasna zaštita? Naravno da postoji! Dinamičan razvoj špijunske opreme, na sreću, prati isti tako brz razvoj i opreme koja sprečava špijuniranje, odnosno ometači (ili blokatori) špijunske opreme - JAMMERI.


Svi proizvodi kategorije: Ometači i detektori špijunske opreme

Šta povezuje toki voki, bebi alarm i mobilne telefone?

Ometači i detektori špijunske opreme

Na prvi pogled: ništa... Ali, mobilni telefoni, prisluškivači, bubuce za ispite, GPS navigacija, blutut, WiFi, bežične kamere i ostala čuda tehnike, principijelno se ne razlikuju mnogo od uređaja kao što su bežični telefon, Toki Voki, daljinski upravljač za dečiji automobil ili najobičniji bebi alarm.

Kod svakog postoji predajnik koji emituje signal na određenoj frekvenciji i prijemnik koji taj signal prima.

Kod bebi alarma i daljinskog upravljača prenos signala je jednosmeran, kod Toki Voki uređaja je dvosmeran, ali ne istovremen, a kod bežičnog telefona je istovremena i dvosmerna.

Trka u naoružanju (budženju) mobilnih telefona

Detektori i ometači špijunske opreme

Naravno, mobilni telefon je daleko komplikovaniji, a proizvođači se utrkuju ko će više sklopova i funkcija da nabudži u mobilni telefon (od kojih se realno koristi četiri ipo). Neki modeli imaju u sebi vaser vagu, (libelu) i ja pokušavam da zamislim radnika na građevini sa zidarskim pivom kako ravna zid pomoću mobilnog telefona... Šta je sledeće? Šišaćemo se mobilnim telefonom? 

Ali ovde spomenimo samo neke prijemnike i predajnike koje u sebi ima većina mobilnih telefona:

  • GSM 2G, GSM 3G i GSM 4G primopredajnike namenjene osnovnoj funkciji mobilnog telefona: prenos signala mobilne telefonije
  • WiFi primopredajnik, namenjen povezivanju mobilnog telefona na ineternet preko WiFi rutera
  • Blutut primopredajnik, namenjen povezivanju mobilnog telefona sa drugim blutut uređajima
  • GPS prijemnik, namenjen prijemu satelitskog signata kojim se utvrđuje lokacija uređaja
  • FM prijemnik, namenjen slušanju FM difuznih radio stanica

Savremeni GSM 3G ili GSM 4G mobilni telefoni, satelitski signal GPS uređaja, bubice za ispite mogu se ometati na isti način kao što bi ometali Toki Voki ili bebi alarm. Potrebno je napraviti dovoljno snažan predajnik koji će emitovati na frekvenciji prijemnika našeg uređaja i umesto željenog signala dobićemo brujanje, šum ili vrlo neugodno pištanje.

Detektori i ometači špijunske opreme

Ako dva Toki Voki uređaja emituju u isto vreme, treći koji je podešen na isti kanal (frekvenciju) moći će eventualno da čuje onog koji mu je bliži, a sigurno sa velikim smetanjama. Slično je i kada je bebi alarm u pitanju.

Čuo sam da najveći problem studenata koji polažu ispite sa bubicom nisu profesori, već drugi studenti koji takođe koriste bubice, te se dešava da se signali preklapaju, mešaju, javlja se pištanje, posebno ako su ta dva studenta sa bubicom u neposrednij blizini.

Jammeri - ometači špijunske opreme

Ometanje prisluškivanja, praćenja i lociranja GSM 3G i GSM 4G signala, zaštita od prisluškivanja, ometanje prisluškivanja mobilnih telefona, ometanje prisluškivanja fiksnih telefona, ometanje prisluškivanja svakog prostora, zaštita od praćenja, zaštita od lociranja (pronalaženja), ometanje GPS uređaja, ometanje upotrebe špijnskih bubica na ispitima, moguća je upotrebom špijunske opreme za ometanje.

Jammer, odnosno ometač ili blokator špijunske opreme je u suštini predajnik koji emituje signal na frekvencijama i sa karakteristikama signala koji se ometa i na taj način efikasno sprečava bilo koji prenos podataka između uređaja, odnosno njihovih sklopova koje želimo da ometamo.

Špijunska oprema ove kategorije

Napomena: Jammeri - Dzemeri su informativnog karaktera i morate biti svesni činjenice da za njihovu zloupotrebu možete snositi posledice i biti krivično gonjeni. Sami korisnici uredjaja su dužni da poštuju sve lokalne i državne zakone!!!

profesionalni jammer, ometači špijunske opreme, ometač, ometanje prisluškivanja, GSM ometači, začtita prisluškivanja, zaštita praćenja, zaštita lociranja, prisluškivanje mobilnih telefona

Profesionalni jammer - ometač špijunske opreme

Ometač mobilnih telefona, bubica i prisliškivača...

Jammer ometac spijunske opreme
Jammer ometac spijunske opreme
ometači špijunske opreme, ometač, ometanje prisluškivanja, GPS ometači, začtita prisluškivanja, zaštita praćenja, zaštita lociranja, prisluškivanje mobilnih telefona

GPS jammer - ometac signala

GPS jammer - ometac signala
GPS jammer - ometac signala

GSM/3G jammer - ometač signala

GSM/3G jammer - ometač signala
GSM/3G jammer - ometač signala

Skener spijunske opreme - Countermeasures set CMS 15

Skener spijunske opreme - Countermeasures set CMS 15
Skener spijunske opreme - Countermeasures set CMS 15
detektor, detektori, otkrivanje prisliškivanja, otkrivanje špijunske opreme, da li Vas prisluškuju

Detektor špijunske opreme ST3000 plus

Detektor špijunske opreme ST3000 plus
Detektor špijunske opreme ST3000 plus
detektor prislušnih uređaja, spy detector, detektor za otkrivanje prislušnih uređaja, detektor prisluškivanja, detektor prisluškivača

Detektor prislušnih uređaja - Spy detector

Detektor prislušnih uređaja
Detektor prislušnih uređaja
detektor spijunskih kamera, detektori spijunske opreme

Detektor špijunskih kamera

Detektor špijunskih kamera
Detektor špijunskih kamera
detektor bezicnih kamera, detektor spijunskih kamera

Detektor wireless bežičnih kamera

Wireless bežčne špijunske kamere i kako ih otkriti...

Detektor wireless bežičnih kamera
Detektor wireless bežičnih kamera